Két sắt hòa phát KA22

Hàng chính hãng Hòa Phát

Két đứng có khóa chìa, khóa mã và 1 đợt cố định.
Khối lượng: 62.5 kg (±10%)