Két sắt hòa phát KA40

Hàng chính hãng Hòa Phát

Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn và 1 đợt di động
Khối lượng: 82.5 kg (±10%)