0975 126 699

Bàn làm việc HU12C2 / HU12SC2 / HU14C2 / HU15C2 / HU16C2 / HU18C2

Nhà sản xuất: Nội Thất The One ( Tiền thân là nội thất Hòa Phát )

Mã hàng: HU12C2 / HU12SC2 / HU14C2 / HU15C2 / HU16C2 / HU18C2